Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps – Københavns Universitet

Censorkorpset i Jordbrugsvidenskab


Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps

På hjemmesiden findes relevante oplysninger om censorkorpsets godt 400 censorer. Universiteterne og fagets lærere har med hjemmesiden en let og altid opdateret adgang til oplysninger om samtlige censorer og deres faglige kompetencer.

Censorkorpset er beskikket for 4 år af gangen. Censorkorpset kan i løbet af de 4 år kun undtagelsesvis suppleres med censorer for den resterende periode. Dette kan f.eks. ske i de tilfælde, hvor nye godkendte uddannelser skal tilknyttes censorkorpset, eller studieordninger revideres, således at der inddrages nye fagområder. Den nuværende periode varer fra 1. januar 2015 til 31. december 2018.

Et nyt censorkorps er under beskikkelse pt. Det træder i kraft 1. januar 2019 og fungerer frem til 31. december 2022. Hjemmesiden vil blive opdateret med oplysninger om det nye censorkorps i december.

Brug søgefunktionen på denne side til søgning på fagtermer og kompetencer. Alle fagkompetencer er desværre ikke anvendt systematisk eller konsistent, og søgerutinen er hverken her eller på det globale www perfekt. Det kan derfor anbefales at benytte 'trunkeret' søgning, dvs. at sætte * efter et ord. "landskab *" vil således finde censorer (dokumenter), der har indmeldt 'Planlægning i landskab’ og 'Landskabsarkitektur' etc. Alternativt kan man benytte logiske operatorer 'OR' og 'AND', f.eks. plantedyrkning OR plantefysiologi.

Desuden findes der på hjemmesiden links til relevante oplysninger om de uddannelser, som er dækket af Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps, samt blanketter og information til censorerne.  

Hosted af Københavns Universitet