Censorkorpset

Censorkorpset er beskikket for 4 år. Censorkorpset for perioden 2023-26 skal benyttes for eksamener frem til 31. december 2026.

Supplering

Censorkorpset kan i løbet af de 4 år kun undtagelsesvis suppleres med censorer for den resterende periode. Dette kan f.eks. ske i de tilfælde, hvor nye godkendte uddannelser skal tilknyttes censorkorpset, at der er forfald indenfor et bestemt område eller studieordninger revideres, således at der inddrages nye fagområder. Kontakt i så fald censorkorpsets sekretariat.

Ad hoc-beskikkelse

Såfremt det undtagelsesvis ikke er muligt at finde en censor i korpset, der i tilstrækkelig grad dækker emnet for en eksamen, kan der søges om ad hoc beskikkelse. Kontakt i så fald censorkorpsets sekretariat. Bemærk at der ved ansøgning om ad hoc-beskikkelse må påregnes en behandlingstid på 4 uger.