Gældende bekendtgørelser:

CensorbekendtgørelsenBEK nr 458 af 19/04/2022

Eksamensbekendtgørelsen- BEK nr 2271 af 01/12/2021

Karakterskalabekendtgørelsen - BEK nr 548 af 29/04/2022