Bekendtgørelser – Københavns Universitet

Censorkorpset i Jordbrugsvidenskab

Jordbrugscensor > Bekendtgørelser

Gældende bekendtgørelser:

Eksamensbekendtgørelsen - Nr. 1262 af 30/06/2016

Karakterbekendtgørelsen - Nr 114 af 03/02/2015  

                         

Hosted af Københavns Universitet