Gældende bekendtgørelser:

Eksamensbekendtgørelsen - Nr. 1262 af 30/06/2016

Karakterbekendtgørelsen - Nr 114 af 03/02/2015