Censorvurdering og censornormer – Københavns Universitet

Censorkorpset i Jordbrugsvidenskab

Jordbrugscensor > Censorvurdering og cen...

Censorvurdering

Efter hver eksamen skal censor udfylde et vurderingsskema og aflevere det til det institut, der er ansvarlig for afholdelse af eksamen. Instituttet skal så sende det til censorformanden.

Censornormer på KU

Det fakultet, der har vejledningen/eksamen og dermed også omkostningen til censor, beregner censornormen:

Afregning:

  • Honorar og rejseudgifter håndteres af det institut eller fakultet, hvor eksamen afholdes

Censornormer på Science and Technology, AU

Hosted af Københavns Universitet