Liste over censorkorpsets uddannelser

Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps dækker følgende uddannelser:

Københavns Universitet, SCIENCE:

Bacheloruddannelser

Kandidat- og masteruddannelser

Aarhus Universitet:

Bacheloruddannelse

Kandidat- og masteruddannelser