Kontakt

Sekretariat for Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps

Uddannelsesteamet på  Institut for Plante- og Miljøvidenskab
E-mail: uddannelse@plen.ku.dk

Ad hoc-beskikkelse

Såfremt det undtagelsesvis ikke er muligt at finde en censor i korpset, der i tilstrækkelig grad dækker emnet for en eksamen, kan der søges om ad hoc beskikkelse. Dette gøres via særligt indstillingsskema, der kan rekvireres ved henvendelse til censorkorpsets sekretariat på uddannelse@plen.ku.dk

Ved ansøgning om ad hoc-beskikkelse må påregnes en behandlingstid på 4 uger.