Censorer 2023-2026

Oversigt over censorer
Du finder oversigt over alle censorer i Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps 2023-2026 her: Censorer 2023-2026
Hver censor er beskikket inden for et eller flere af de 14 faglige områder.

Søgetips
Søg inden for et bestemt fagligt område:
De 14 faglige områder fremgår øverst i oversigten.
Ønsker du en censor inden for et specifikt fagområde - tryk på den lille pil under fagområdet og marker, at der kun skal vises censorer, hvor der er en markering med "X" og derefter "OK".
Så vises kun censorer inden for fagområdet i oversigten.

Søg efter konkrete fagtermer:
Alle censorer har anført nøgleord, der beskriver deres faglighed. 
Tryk "Ctrl" og "B" samtidig - herved åbnes søgemulighed. Anfør det ord, du ønsker at søge efter - tryk på "søg alle" og de linjer med censorer med nøgleordet kommer frem.

Søg efter bestemt censor:
Censorerne står i alfabetisk rækkefølge efter efternavn. Du kan også anvende søgefunktionen  ved at trykke "Ctrl" og "B" samtidig og indtaste navn eller dele af navn og trykke "søg".