Fagområder 2023-2026

Den enkelte censor er beskikket inden for et eller flere af 14 af censorformandskabet definerede fagområder:

1: Kemi, jordbundskemi, miljøkemi, analytisk kemi, toksikologi

2: Matematik, statistik, fysik, jordfysik, datalogi, klimatologi, meteorologi, hydrologi

3: Bioteknologi, molekylær biologi, biokemi, mikrobiologi, dyre-/plantefysiologi, genetik og anatomi

4: Zoologi, botanik, biodiversitet, plantepatologi

5: Afgrøder, plantedyrkning, økologi og forædling

6: Husdyrproduktion, fysiologi/ernæring, sundhed, etologi, dyrevelfærd, opstaldning

7: Jordbrugsteknik, remote sensing

8: Skovøkologi, skovdyrkning, forædling og skovens produkter

9: Forarbejdning af jordbrugsprodukter, biomasse, fødevarer og affaldsprodukter

10: Landskabsarkitektur, bydesign

11: Planlægning i landskab, skov og by, landdistriktsforvaltning

12: Naturforvaltning

13: Økonomi, politik, sociologi, jura

14: Videnskabsteori, etik